contactharry                                 ZOEKEN

 

ZZPers

Abonnement voor ZZP'ers op maat

Veel werknemers besluiten tegenwoordig hun loondienstbetrekking te verlaten en als zelfstandig ondernemer in hun vak door te gaan. Zij worden dan een zogenaamde ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel). Het ondernemerschap brengt echter wel een aantal specifieke taken met zich mee. Daarenboven moet rekening gehouden worden met de extra inkomensrisico’s die het zelfstandig ondernemerschap nu eenmaal van nature in zich draagt. Vandaar dat een ZZP'er best wat professionele hulp kan gebruiken. 
Op basis van onze kennis en ervaring op dit terrein kunnen wij de ZZP'er deze hulp bieden. Dit kan op basis van een uurtarief of op  vaste abonnementsbasis met betaling per maand. AAN U DE KEUZE !

NAGENOEG AL ONZE KLANTEN KIEZEN VOOR ONS ZZP-PAKKET:

Op basis van een vaste abonnementsprijs per maand verrichten wij de volgende werkzaamheden:
- wij adviseren met betrekking tot de rechtsvormkeuze en het opzetten van een ondernemingsplan
- wij verzorgen de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het verkrijgen van de diverse belastingnummers en VAR-verklaring
- wij zetten een boekhoudkundige administratie op en voeren de boekhouding;
- wij verzorgen de periodieke btw-aangiften
- wij maken jaarlijks de jaarrekening op en doen de aangifte voor de Inkomstenbelasting
- wij adviseren omtrent juridische, financiële en verzekeringsaangelegenheden en verzorgen de bemiddeling hiervan
- we treden op als algemeen coach en vertrouwensman.

De hoogte van het maandelijks abonnementsbedrag stellen wij in overleg met u jaarlijks vast. Wij maken hierbij een inschatting van de door ons voor u in het komende jaar te besteden uren.

Onze tijdsbesteding is sterk afhankelijk van de bedrijvigheid van uw onderneming (full time of partime ondernemer). De diversiteit van uw bedrijfsvoering (drijft u een winkel met veel in- en verkoop activiteiten en veel financiële transacties of werkt u projectmatig voor verschillende opdrachtgevers met weinig in- en verkoop activiteiten of weinig financiële transacties).

KORTOM IEDERE ONDERNEMING IS VERSCHILLEND EN VRAAGT OM EEN TARIEF OP MAAT !

Wij hanteren hierbij wel een minimum van € 75,- excl. b.t.w. per maand.

Ieder jaar stellen wij in overleg met u het abonnementstarief voor het komende jaar opnieuw vast. Vanzelfsprekend is hierbij de ervaring die wij in het voorgaande jaar in uw bedrijf hebben opgedaan van grote invloed.   
Het grote voordeel van deze manier van werken is dat de kosten voor uw administratieve rompslomp voor een heel jaar vastligt en in uw begroting een vast gegeven vormt.

MET ONS WEET U ALTIJD WAAR U AAN TOE BENT ZONDER VERRASSINGEN !

Een met ons aangegane overeenkomst is voor u altijd tussentijds opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Wij kunnen de met u aangegane overeenkomst slechts opzeggen per einde van een boekjaar (behoudens bij wanbetaling en/of faillissement) met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Dit verschaft u de zekerheid dat uw jaarcijfers en belastingaangifte altijd naar behoren door ons zullen worden afgerond. Daarnaast heeft u altijd de vrijheid om van onze verdere diensten af te zien wanneer u dat maar wenst.

MAAK EEN AFSPRAAK MET ONS VOOR EEN GRATIS INTAKE GESPREK.