contactharry                ZOEKEN
Wie zijn wij?

Defico Advies is een in 1999 opgericht kantoor dat particulieren en bedrijven helpt bij het vinden en afsluiten van verzekeringen en hypothecaire geldleningen.  De rechtsvorm is een Commanditaire Vennootschap. Onze statutaire naam is C.V. Fens Financieel Advies. Wij handelen echter onder de (handels)naam Defico Advies. Naast deze advisering, begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkers, waarbij u uw verzekeringen of hypotheek onderbrengt. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor adviezen op het terrein van pensioenen, belastingen, juridische zaken en ZZP abonnementen. Ons kantoor is gevestigd aan huis. Octant 190, 3328 SL Dordrecht

Onze kwaliteit

  • Ons kantoor is ingeschreven bij de A.F.M. (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer 12004989 . Dit register is openbaar en voor u te raadplegen op www.afm.nl

Deze registratie is wettelijk verplicht om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen en hypotheken. Wij beschikken over een AFM vergunning voor:

-              Hypotheken

-              Schadeverzekeringen

-              Levensverzekeringen

-              Elektronisch geld

-              Spaarrekeningen

-              Betaalrekeningen

-              Vrijstelling voor beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wft : adviseren en/of orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

 

  • Ons kantoor is aangesloten bij de KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) Nr. 300.002384.
  • Ons kantoor is aangesloten bij DSI (Dutch Security Institute) Nr. 23373
  • Defico Advies is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 18056711.
  • Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Ons kantoor is 100% onafhankelijk. 

 

 

 Hoe worden wij beloond?

Bij schadeverzekeringen ontvangen wij een provisie van de verzekeringsmaatschappij waar u de vezekering afsluit. Dit is standaard 20% van de premie excl. assurantiebelasting en poliskosten. Deze provisie is verwerkt in de door u te betalen premie.

Bij levensverzekeringen en hypotheken worden wij NIET beloond door de verzekeraar of geldverstrekker waar uw verzekering of hypotheeklening is ondergebracht. Alvorens met onze advies -en/of bemiddelingwerkzaamheden aan te vangen komen wij met u een vergoeding overeen en ontvangt u hiervoor van ons een factuur.

Het vorenstaande geldt ook voor belastingzaken en juridische zaken.