Oversluiten

Het opnieuw sluiten van een hypotheek op het huis waarin u op dit moment woont, bij dezelfde of een andere hypotheekverstrekker. Oversluiting gaat altijd gepaard met volledige inlossing van de oude hypotheek met geld dat u leent middels de nieuwe hypotheek. Inlossing van de oude hypotheek kan leiden tot boetrente. Alvorens te besluiten tot oversluiting van een hypotheek over te gaan is het verstandig uw hypotheekadviseur een berekening te laten maken in hoeverre deze boetrente zich verhoudt tot de door u door de oversluiting eventueel te behalen voordelen.