Overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering die een kapitaal uitkeert aan de begunstigde in de polis, wanneer de verzekerde vóór een bepaalde datum mocht komen te overlijden. Om te voorkomen dat het overlijden van de hoofdkostwinner problemen oplevert t.a.v. het betalen van de hypotheeklasten, dient het risico van overlijden te worden afgedekt middels een overlijdensrisicoverzekering. Bij een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dient alles wat geleend wordt boven een bedrag van 80% van de aankoopprijs van de woning te zijn afgedekt met een overlijdensrisicoverzekering.