Overdrachtsbelasting

De belasting die wordt geheven bij de overdracht van een bestaand huis, bedraagt 6% van de aankoopwaarde. De overdrachtsbelasting wordt door de notaris waarbij de overdracht van het huis wordt geregeld aan de belastingdienst afgedragen.