Overbruggingskrediet

Een ovebruggingskrediet biedt uitkomst bij verhuizing naar een nieuwe woning terwijl de huidige woning nog niet verkocht is of wel verkocht maar het verkoopbedrag nog niet is ontvangen. Voorzover de overwaarde van het huis dat u verkoopt wordt aangewend als eigen inbreng bij de koop van uw nieuwe huis kunt u deze overwaarde als een tijdelijke overbrugging (tot uw huidig huis is verkocht en geleverd) extra meefinancieren in de vorm van een overbruggingskrediet. Meestal leent men maximaal 2 jaar het verschil tussen uw lopende hypotheek en het verkoopbedrag indien de woning is verkocht en de ontbindende voorwaarden zijn vervallen. Indien de woning nog niet is verkocht wordt als overbruggingskrediet maximaal het verschil tussen de executiewaarde en uw lopende hypotheek geleend. Zolang uw huis te koop staat kunt u (maximaal 2 jaar) de hypotheekrente van beide huizen fiscaal aftrekken.