Beleggingshypotheek

Bij deze hypotheekvorm lost u niets af tijdens de looptijd van de lening. Aan het einde van de looptijd lost u in één keer de lening in haar geheel af. Middels stortingen op een beleggingsrekening (éénmalig of periodiek) bouwt u een eindkapitaal op, waamee u de lening aan het einde van de looptijd in één keer inlost.

voordelen: U gebruikt de volledige renteaftrek en geniet dus optimaal fiscaal voordeel. De kapitaalopbouw kan door meevallende beleggingsresultaten hoger zijn dan de schuld van de lening, zodat na inlossing nog kapitaal overblijft. Speculerend op een gemiddeld rendement van 8% per jaar is de minimale maandelijkse inleg (premie) of éénmalige storting veel lager dan bij een spaarverzekering, waardoor lagere maandlasten.

nadelen: U heeft geen gegarandeerde kapitaalsopbouw. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kan er te weinig kapitaal worden opgebouwd, zodat u de lening niet volledig kunt inlossen en met een restschuld blijft zitten of kan de geldverstrekker eisen dat bij achterblijvende resultaten de maandelijkse inleg (premie) moet worden verhoogd, waardoor de maandlasten zullen toenemen.