Lineaire hypotheek

Binnen de overeengekomen looptijd lost u de lening in gelijke termijnen af (bijvoorbeeld bij een lening van € 180.000,-- met een looptijd van 30 jaar lost u € 180.000,--/360 maanden= € 500,-- per maand af). Door de aflossingen die u betaalt neemt het maandelijks rente bedrag af.

voordelen: Uw maandlasten nemen af naarmate de looptijd verstrijkt (door dalende rentebetalingen). U heeft na de looptijd alles afgelost en geen schuld meer.

nadelen: De aanvangslasten zijn relatief hoog. Dit komt omdat de meeste rente bij aanvang van de hypotheek betaald moet worden (er is dan nog weing afgelost). Doordat u niet vollop gebruik kunt maken van de fiscale aftrek nemen u netto maandlasten relatief toe.