Krediethypotheek

Een hypotheek vorm waarbij de hypothecaire leninging kan worden gebruikt als een doorlopend krediet. De lening of delen daarvan kunnen tussentijds zonder boete worden afgelost. Eerder afgeloste delen kunnen ook weer worden opgenomen. Men betaalt alleen een (variabele) rente over het deel dat is opgenomen. Men kan de lening in één bedrag opnemen of in de vorm van periodieke betalingen bijvoorbeeld als (tijdelijke) aanvulling op een pensioen of uitkering. Deze vorm is altijd te verkiezen boven een doorlopend krediet bij een bank, omdat de rente die u betaalt voor een doorlopend krediet bij een bank vaak vele malen hoger is dan de rente bij een krediethypotheek.