Looptijd hypotheek

De periode waarbinnen de aflossing van de lening dient plaats te vinden. Standaard is deze periode 30 jaar, maar afwijkingen zijn mogelijk, onder meer vanwege de leeftijd van de aanvrager of een resterende periode voor hypotheekrenteaftrek (maximaal 30 jaar; bij oversluiting of omzetting van een hypotheek dient hiermee rekening gehouden te worden )