Hypothecaire inschrijving

Het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het (openbare) hypotheekregister. Hierin wordt vastgelegd voor welk bedrag en door welke personen op welk perceel een hypotheek is aangegaan. Deze registratie is in het belang van de geldverstrekker. Iedereen kan zo namelijk zien dat hijĀ een recht van hypotheek heeft op uw woning.