Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om een woning na een totaalschade opnieuw te bouwen. Meestal staat dit bedrag vermeld in het taxatierapport bij aankoop en financiering van de woning en dient als basis voor de opstal verzekering van uw huis. Bij nagenoeg alle maatschappijen dient de herbouwwaarde ook nog eens berekend te worden aan de hand van een herbouwwaardemeter wil men het risico van onderverzekering vermijden. Tenzij anders vermeldt is meestal de waarde van de grond en de funderingen niet in de herbouwwaarde inbegrepen. Vandaar dat het bedrag lager kan uitkomen dan de prijs die u voor de woning hebt betaald.