Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve is het bedrag waarvoor u geen eigenwoningschuld kunt aangaan als u een andere eigen woning koopt. De eigenwoningreserve is dus het bedrag dat ‘verplicht’ moet worden gebruikt voor de aankoop van de andere eigen woning. Als de eigenwoningreserve positief is, kunt u voor dit bedrag geen eigenwoningschuld aangaan als u een andere eigen woning koopt. Als de eigenwoningreserve nul of negatief is, heeft de eigenwoningreserve geen invloed op de eigenwoningschuld.

De eigenwoningreserve neemt toe met de (fiscale) overwaarde van een verkochte eigen woning.

De eigenwoningreserve neemt af door:

  • aankoop van een andere eigen woning
  • aflossingen op de geldlening (niet de aflossingen op een overbruggingskrediet en niet de aflossing bij verkoop)
  • kosten voor verbouwing, onderhoud en/of afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Een (ongebruikte) eigenwoningreserve vervalt:

  • na 5 jaar
  • als u overlijdt