Overwaarde (fiscaal)

De overwaarde is het verschil tussen de verkoopopbrengst van de eigen woning en de eigenwoningschuld. De overwaarde wordt ook wel vervreemdingssaldo genoemd. Dit saldo kan positief of negatief zijn. Op de verkoopopbrengst mag u de verkoopkosten in mindering brengen (bijvoorbeeld het makelaarscourtage).

Schematisch: 
Opbrengst bij verkoop

.............

Verkoopkosten

............. af

Netto-opbrengst

.............

Eigenwoningschuld verkochte woning

............. af

Overwaarde

.............