Overwaarde (economisch)

Het verschil tussen de verkoop- of marktwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheeklening die er op rust. Op basis van deze overwaarde kan een hypotheek worden verhoogd of kan een tweede hypotheek worden afgesloten indien het toetsinkomen toereikend is.