Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het bedrag van de lening(en) voor de eigen woning waarover u rente mag aftrekken. De rente die u betaalt over deze lening(en), mag u aftrekken in box 1 (werk en woning). Het gaat om de (hypotheek)schuld die u hebt afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. De rente over die schuld kunt u in principe aftrekken als kosten van de eigen woning in box 1.