Erfpacht

Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld van de gemeente is. Die huizen staan dus niet op eigen grond. De gemeente verleent aan de huiseigenaren een zogenaamd "recht van opstal".  Voor dit recht van opstal betaalt de huiseigenaar aan de gemeente dan jaarlijks een bepaald bedrag. Dat jaarlijkse bedrag wordt erfpacht canon genoemd.