Eigenwoningforfait

De fiscale bijtelling bij uw inkomen vanwege het bezit van een eigen woning (voorheen heette dit huurwaardeforfait). Afhankelijk van de WOZ waarde van de woning wordt ieder jaar een bepaald percentage van de WOZ-waarde van uw woning bij uw inkomen geteld. In de fiscale berekening wordt de bijtelling in mindering gebracht op het bedrag dat u als hypotheekrente- en kosten aftrek aangeeft.

WOZ waarde woning   Forfait
 t/m € 12.500

0%

€ 12.501 t/m € 25.000

0,20%

€ 25.001 t/m € 50.000

0,3 %

€ 50.001 t/m € 75.000

0,4%

meer dan € 75.000

0,55%