Effectieve rente

Bij berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente (dit is de rente die u daadwerkelijk per maand betaalt) ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van de betalingen ( aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan.