Toetsinkomen

Het bruto jaarinkomen dat bepalend is voor het berekenen van de maximale hypotheeklening die u kunt krijgen. Bent u gehuwd of woont u samen dan mogen de inkomens van beide partners worden samengeteld. Voor een hypotheeklening onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunnen de diverse inkomensbestandelen als volgt meetellen voor het toesinkomen.

Het toetsinkomen is de som van:

a. Brutojaarsalaris;

b. Vakantietoeslag: het daadwerkelijke bedrag aan vakantietoeslag

of 100% van de waarde van de vakantiebonnen;

c. Pensioen-, AOW- of VUT-uitkering: de totale jaarlijkse uitkering

uit pensioenfonds of -verzekering en/of AOW- (incl.

vakantietoeslag) en/of VUT-uitkering;

d. Sociale uitkering (indien deze als "blijvend" kan worden beschouwd);

e. Onregelmatigheidstoeslag, mits structureel: het bedrag over

de laatste 12 maanden;

f. Provisie, mits structureel: het bedrag over de laatste

12 maanden;

g. Overwerk, mits structureel: het bedrag over de laatste

12 maanden;

h. Vaste 13e maand;

i. Vaste eindejaarsuitkering;

j. Inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf (gemiddelde netto winst laatste 3 boekjaren);

k. Alimentatie ten gunste van de aanvrager (alleen partner alimentatie; NIET de alimentatie voor de kinderen);

l. VEB-toelage.

Verminderd met:

m. Jaarlijkse erfpachtcanon;

n. Alimentatie ten gunste van de ex-partner. (NIET aan de kinderen!)