Bouwdepot verbouwing

Het deel van het hypoheekbedrag bestemd voor de verbouwing wordt in een (verbouwings)depot gezet. Vanuit het depot worden betalingen verricht op basis van ingestuurde (verbouwings)nota's. Meestal is het mogelijk om tot maximaal 10% van het oorspronkelijke depotbedrag voorschotten op te nemen uit het depot. Hiervoor moeten dan wel in een later stadium verbouwingsnota's worden aangeleverd. Een nieuw voorschot kan pas verkregen worden als het eerdere voorschot inmiddels is afgedekt met aangeleverde (verbouwings)nota's. Over het bedrag dat aanwezig is in het depot wordt door de geldverstrekker rente vergoed. Voor de fiscale hypotheekrente aftrek dient deze ontvangen rente in mindering te worden gebracht op de betaalde hypotheekrente.