Bouwdepot nieuwbouw

De hypotheeklening wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in een (bouw)depot gezet. Vanuit het depot worden betalingen (eerst voor de grond en vervolgens voor de bouwtermijnen als vermeld in het koopcontact) verricht. Over het bedrag dat aanwezig is in dit (bouw)depot wordt door de geldverstrekker rente vergoed. Voor de fiscale renteaftrek moet deze ontvangen rente in mindering worden gebracht op de betaalde hypotheekrente.