Boeterente

Het bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt wanneer vóór het aflopen van de rentevast periode de hypotheek vroegtijdig wordt afgelost. De hoogte van de boetrente is afhankelijk van de boetevrije aflossing die u kunt doen, de rentestand en van de voorwaarden.