Aankoopkosten woning

Onder aankoopkosten van een bestaande woning worden verstaan:

- overdrachtsbelasting

- makelaarscourtage

- notariskosten i.v.m. de levering van de woning

- afkoop erfpacht

- verbouwing/kwaliteitsverbetering

Onder aankoopkosten van een nieuwbouwwoning worden verstaan:

- Omzetbelasting

- makelaarscourtage

- notariskosten i.v.m. levering van de woning

- kosten architect

- grond -en bouwrente vóór de levering van de woning

- meerwerk

- kosten aansluiting nutsvoorziening