Bestaande polis

Wellicht heeft u elders reeds een bestaande levensverzekering / overlijdensrisicoverzekering lopen, en wilt u deze ten behoeve van uw hypotheek inbrengen. Dit kan, mits de dekking van de verzekering(en) voldoet aan de door de geldverstreker gestelde eisen. Wel dienen de looptijd van de polis en de looptijd van de hypotheeklening aan elkaar gelijk te zijn. In de offerte aanvraag dient u e.e.a. duidelijk aan te geven. Daarnaast is het mogelijk om, in geval van onvoldoende dekking. een aanvullende verzekering te sluiten.