Bankspaar hypotheek

De bankspaar hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u tijdens de looptijd van de lening niets aflost. U betaalt alleen rente en geniet de maximale fiscale aftrek.  Aan het einde van looptijd lost u de lening in één keer af met het kapitaal dat u tijdens de looptijd bij elkaar hebt gespaard op een speciale aan de hypotheek gekoppelde bankrekening. Deze bankrekening moet wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Zo dient hij minimaal 15 jaar geblokkeerd te zijn en mag het gespaarde kapitaal alleen gebruikt worden ter inlossing van de hypotheeklening. U heeft bij banksparen twee mogelijkheden. U spaart op basis van een vaste rente die gelijk is aan de rente die u voor de hypotheeklening betaalt (spaarrekening eigen woning SEW) of uw inleg wordt belegd en het kapitaal wordt gevormd door het beleggingsresultaat (beleggingsrekening eigen woning BEW). Let wel, naast de rente voor de hypotheeklening bent u ook verplicht maandelijks een vast bedrag op de spaarrekening te storten, de zogenaamde "inleg". Deze "inleg" is niet fiscaal aftrekbaar. Bij berekening van de bruto maandlasten dient hiermee rekening gehouden te worden.

voordelen: U gebruikt de volledige renteaftrek en geniet dus optimaal fiscaal voordeel. U hebt de regie met betrekking tot de kapitaalopbouw volledig in eigen hand (hetzij op basis van een gegarandeerde rente, hetzij op basis van beleggingen). Geen onduidelijke kostenverrekening binnen het opgebouwde kapitaal.

nadelen: De rekening is 15 jaar lang geblokkeerd. Door koppeling van de rekening aan de hypotheek zit u vaak aan uw geldverstrekker vast. U heeft geen overlijdensrisicodekking. U moet apart een overlijdens risicoverzekering sluiten.