Bankgarantie

Als u een huis koopt staat meestal in het koopcontract dat u verplicht bent vóór een bepaalde datum een borg te stellen bij de notaris ter hoogte van 10% van het aankoopbedrag. Deze borg bent u kwijt als u na ondertekening van het koopcontract en na het verlopen van de ontbindingsdatum in het koopcontract, alsnog mocht besluiten van de koop af te zien. Deze borg wordt in dat geval (als een soort boete) uitbetaalt aan de verkoper. De borg kan bij de notaris worden gestort in contanten (bij levering van het huis zal de notaris de te betalen koopsom verrekenen met de door u reeds gestorte borg) of u kunt de borg stellen in de vorm van een bankgarantie. Uw bank geeft dan een garantie af aan de notaris waarin staat dat de bank, bij het niet doorgaan van de koop als hiervoor genoemd, de borg van 10% aan de notaris zal overmaken. Let wel, mocht zo'n situatie zich voordoen, dan bent u wel verplicht de door de bank betaalde borgsteliing aan de bank terug te betalen.  Een bankgarantie wordt veelal afgegeven door de hypotheekverstrekker zodra hij alle documenten ter beoordeling van uw hypotheekaanvraag heeft ontvangen en heeft geaccepteerd.