Annuïteiten hypotheek

Bij deze hypotheekvorm blijft de bruto maandlast tijdens de looptijd van de lening gelijk zolang de rente niet wijzigt. De maandlast die u betaalt is samengesteld uit een deel rente en een deel aflossing. Na verloop van tijd verandert de samenstelling van de maandlast. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing. Naarmate de looptijd vordert wijzigt de samenstelling en gaat u steeds meer aflossen en dus minder rente betalen. Rente is fiscaal aftrekbaar en aflossing niet. Als gevolg hiervan zal naarmate de looptijd vordert de bruto maandlast weliswaar gelijkblijven, maar zal de netto maandlast ( rekeninghoudend met belastingvoordeel door renteaftrek) geleidelijk aan toenemen.

voordelen: Vaste bruto maandlasten. Aan het einde van de looptijd heeft u geen schuld meer. De netto maandlasten zijn in het begin relatief laag.

nadelen: Doordat u niet vollop gebruik kunt maken van de fiscale aftrek, wordt uw netto maandlast hoger naarmate de looptijd verstrijkt.