Aflossingsvrije hypotheek

In geval van een aflossingsvrije hypotheek kiest u ervoor niet af te lossen tijdens de looptijd van de lening. Dit betekent dat uw maandlasten over het algemeen lager zijn. U betaalt alleen rente. U kunt hiermee maximaal fiscaal voordeel genieten. Aan het einde van de looptijd dient het geleende bedrag ineens te worden afgelost. Aan het einde van de looptijd dient u dus te beschikken over voldoende liquide kapitaal om de lening in te lossen. Zo niet, dan blijft er een restschuld over waarover u rente moet blijven betalen. De rente is na een looptijd van 30 jaar niet meer fiscaal aftrekbaar.

voordelen: U gebruikt de volledige renteaftrek over de volle looptijd. U heeft een vast bedrag per maand, dat gedurende de rentevaste periode niet in hoogte verandert.

nadelen: U houdt een restschuld over aan het einde van de looptijd.