Voorlopige teruggave

De aftrekbare hypotheekrente kan maandelijks met de fiscus verrekend worden middels een voorlopige teruggaaf. U krijgt dan maandelijks (altijd rond de 15e van de maand) van de fiscus een bedrag op uw rekening gestort als voorschot op de belastingteruggaaf over dat jaar. Bij de officiële belastingaangifte die u vóór 1 april van het volgend jaar moet inleveren bij de belastingdienst wordt dit door u reeds ontvangen voorschot verrekend. Heeft u te veel voorschot ontvangen dan moet u dit met heffingsrente terugbetalen. Heeft u te weinig voorschot ontvangen dan ontvangt u alsnog het verschil.