Voorlopig koopcontract

In tegenstelling tot de gebruikelijke benaming is de koop wel degelijk definitief  (onder voorbehoud van de ontbindende voorwaarden) na ondertekening van het voorlopig koopcontract. Toch heet dit contract voorlopig omdat het niet bestemd is om als transportakte te worden ingeschreven in de registers.