BSN Sofi nummer

BSN staat voor Burger Service Nummer ( voorheen Sofi nummer). Iedere ingezetene in Nederland ( mits legaal aanwezig) krijgt van de overheid een zogenoemd BSN nummer toegekend. Met dit nummer bent u opgenomen in de persoonsregistratie van de overheid. Het nummer staat onder andere vermeld op uw belastigaanslagen, uw paspoort, ID bewijs en rijbewijs. Het nummer wordt éénmalig afgegeven en gaat uw hele leven mee. Met de invoering van het nieuwe belastingstelsel zijn banken en levensverzekeraars wettelijk verplicht BSN Sofi nummers van hun klanten te registreren.