Risicopremie

In geval van een spaarhypotheek betaalt u premie voor een zogenoemde kapitaalverzekering. Deze premie bestaat uit een risicopremie en een spaarpremie. Dankzij het risicodeel wordt het gedeelte spaarhypotheek van uw lening afgelost mocht u komen te overlijden. De kapitaalopbouw is alleen gebaseerd op het spaarpremiedeel. Bij berekening van de premie bij een spaarhypotheek wordt met het risicodeel al rekening gehouden.