Renteverlies tijdens de bouw

Rente die wordt betaald tijdens de bouw van een nieuwbouwwoning. Dit is het verschil tussen de te betalen hypotheekrente en de te ontvangen rente over het bouwdepot. Bij een nieuwbouwwoning betaalt u de aanneemsom in termijnen afhankelijk van de voortgang in de bouw (gespecificeerd in de koopovereenkomst).  Die termijnen worden door de hypotheekverstrekker betaalt uit het bouwdepot. U betaalt alleen hypotheekrente over de betalingen die daadwerkelijk uit het bouwdepot zijn gedaan. Over het geld dat nog in het bouwdeopt zit ontvangt u rente. In het begin van de bouw is het verschil tussen betaalde hypotheekrente en ontvangen bouwrente dus in uw voordeel. Naarmate de bouw vordert slaat dit verschil om in uw nadeel. Bij oplevering van het huis is het bouwdepot leeg en de door u te betalen hypotheekrente maximaal.